Amido_23.jpg
Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg, Sverige

Amido samlar accesser från olika passersystem i en och samma plattform. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access till fastigheter vid larm, och allt från logistik- till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – helt automatiserat. 

– Styrkan är tillförlitligheten. Räddningstjänsten behöver aldrig oroa sig för huruvida de har rätt nyckel. De kan lita på att de alltid har rätt förutsättningar att komma in, oavsett vilken fastighet det handlar om, säger Christian Holm, säkerhetschef på Mimer.

VD:
Einar Lindquist
Visar 1 resultat