Foilex_22.jpg
Säterigatan 25, 417 69 Göteborg, Sverige

FOILEX Engineering AB är ett svenskt ingenjörsföretag som grundades 1991. Vårt huvudsakliga arbetsområde är utveckling och försäljning av egna oljesaneringsprodukter
för bekämpning av oljespill till havs, floder, hamnar, industri och olyckssanering.

FOILEX produktsortiment består bla. av våra patenterade TDS Skimmers och TDS Pumpar, inklusive mobila hydraulaggregat och slangpaket, för alla slag av oljeutsläpp alltifrån
lågviskös dieselolja till kall och förorenad högviskös råolja.

VD:
Anders Johansson
Zugol_22.jpg
Österå 145, 79191 Falun

Tillverkning av miljövänligt saneringsmedel av furubark för olja, färg och kemikalier mm.

VD:
Håkan Norberg
Visar 2 resultat