Flisakongressen_23.jpg
Universums gränd 8, Umeå, Sverige

Vi är specialister på vetenskapliga möten som skapar värde för din organisation eller yrkesförening.

Umeå Congress har stor kompetens för att vara ditt organisatoriska, administrativa och kreativa stöd genom hela processen. Före, under och efter. Din projektledare hjälper till att utveckla sponsor- och utställarpaket för en lönsam samverkan mellan arrangörer och leverantörer.
Vår ekonomiska rådgivning säkerställer en balanserad budget. Vi tar även hand om den löpande ekonomiska hanteringen för konferenser såsom betalning av leverantörsfakturor, utbetalning av arvoden och löner.

Fokusera på det du gör bra, och låt oss göra detsamma!

• Kreativt stöd
• Planering & tidsplan
• Prisförhandling, bokning och koordinering av lokaler, teknik, förtäring, underhållning
• Budget & ekonomisk prognos
• Paketering och försäljning
• Hantering av föreläsare
• Sponsor och utställarhantering
• Marknadsföring
• Löpande ekonomisk hantering

Norrmassa_23.jpg
Brandgatan 3, 973 47 Luleå, Sverige

Luleå räddningstjänst har i samverkan med räddningstjänster i Norr och Västerbotten arrangerat en fackmässa inom brand och räddning med ca 25 utställare.

På mässan deltar räddningstjänsterna i norra Sverige.

Utöver det så går inbjudan ut till övriga organisationer, såsom polisen, industrin, försvarsmakten, kommunala förvaltningar, etc.

Westervik_247_23.jpg
Alphyddsvägen 2a, 593 38 Västervik, Sverige

Arrangör av en årlig branschmässa inom räddningstjänst och civilt försvar. Mässan arrangeras i maj varje år under 2 dagar på Gränsö slott, c:a 5 km utanför Västervik.

Inomhushallen är ca 800 kvm och rymmer ca 35 utställare. Vi disponerar också en mindre inomhushall med 10 platser. Utomhus används slottsområdet framför och bakom slottet samt gästhamnen och sandstranden. Där kan vi få plats med 50+ utställare. Besökare kommer numera från räddningstjänster, kommuner, företag, organisationer och Försvarsmakten. Utställarna är många av de ledande inom området i Sverige men även våra nordiska grannländer. På senare år även andra europeiska länder.

2024 års mässa 15-16 maj. Välkomna!

Visar 3 resultat