Flameson_23.jpg
SJÖNÄS 410, 895 92 Bredbyn, Sverige

Att ha arbetat som deltidsbrandman i snart 30 år har gjort att jag sett behovet av praktiska och tidsbesparande hjälpmedel. Jag har därför skapat Flamesonprodukterna som effektiviserar utläggning och inrullning av slang med samma produkt. 

Användning av produkterna förkortar tiden tills släckningsarbetet kan påbörjas och förenklar inrullningen efter slutförd insats så att den fysiska belastningen på personalen minskar. Produkterna är patenterade och säljs under varumärket Flameson.

Företaget utför anpassade lösningar för utläggning och inrullning av slang.

Visar 1 resultat