Birepo_22.jpg
Håndværkerbyen 17, Greve kommun, Danmark

Birepo grundades 1983. Från början drevs det som grossistföretag med fokus på säkerhetsprodukter. Företagets första egenutvecklade och producerade produkt var nyckellåda och nyckelrör, som i en vidareutvecklad version fortfarande är en av huvudprodukterna. Under 00-talet utvecklades produktportföljen till att omfatta mekaniska, elektromekaniska och fullt intelligenta nyckelboxar och nyckelrör. I 2013 färdigställdes en mekanisk, invändig säkring för containrar. Produkterna är godkända i klass 5. I 2016 marknadsfördes ytterligare en unik produkt: Ett exteriört hel elektroniskt nyckelskåp. I 2017 marknadsfördes säkerhetssystem för skåpbilar respektive släpvagnar (CarLock). CarLock är godkänd i klass 3. Från 2019 ingår Birepo A/S i Addtech AB Group. 

Birepos nyckelboxar och nyckelrör används för att ge tillgång till fastigheter. Den danska räddningstjänsten använder den för att få tillgång till fastigheterna i städerna vid en brand, så att de inte behöver slå sönder ytterdörrarna, som ofta är mycket dyra för fastigheternas ägare eller hyresgäster. Vi kan även erbjuda en elektronisk nyckel, som kan ge tillgång till nyckelskåp och nyckelrör. Räddningstjänsten har därför bara en nyckel som har tillgång till nyckelskåp och nyckelrör, där nyckeln till ytterdörren i fastigheten finns. Dessutom samarbetar vi med Rakel och kan ge tillgång till nyckelboxarna och nyckelrören via den radio, som används av Räddningstjänsten.

VD:
Gert Pedersen
Visar 1 resultat