LifeClean_23.jpg
Kärrastrandvägen 124B, 451 76 Uddevalla, Sverige

LifeClean-koncernens erbjudande till räddningstjänsten inkluderar PFAS-sanering, ytdesinfektion, luktborttagning och miljövänliga rengöringsprodukter. Med vårt
erbjudande bidrar vi till en bättre miljö och säkra arbetsförhållanden, samt stärker samhällets motståndskraft mot smittsamma utbrott – för din skull och för nästa generation.

Vår produkt och metod för PFAS-sanering är verifierad av oberoende laboratorium, tids- och kostnadseffektiv och generar minimalt med destruktionsvätska. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

VD:
David Johansson
Visar 1 resultat