Wasty_22.jpg
Synnerödsvägen 11, 418 78 Göteborg

Spillvattnet från tvätt av larmställ, fordon, slang och utrustning på brandstationer innehåller stora mängder föroreningar från insats vilka alla påverkar recipienten. Wasty har tillsammans med svensk räddningstjänst utvecklat ett vattenreningsverk som renar spillvattnet från tungmetaller, suspenderat material, gifter mm. Utrustningen installeras och servas av Wastys personal på stationerna eller i mobila reningsverk för rening direkt på insatsplatser och övningsområden.

Wasty har även egenutvecklade högeffektiva länsor och fria absorbenter, som både är hydrofobiska och samtidigt suger upp oljor och andra föroreningar i vatten och mark.

Genom att rena det kontaminerade spillvattnet direkt på stationerna eller ute på fältet, tar vi ett aktivt val för att hindra spridningen av tungmetaller, gifter och andra föroreningar till vår natur.

VD:
Patrik Fagerström
Visar 1 resultat