Birepo_23.jpg
Håndværkerbyen 17, Greve kommun, Danmark
17 Håndværkerbyen Greve 2670 DK

Birepo grundades 1983. Från början drevs det som grossistföretag med fokus på säkerhetsprodukter. Företagets första egenutvecklade och producerade produkt var nyckellåda och nyckelrör, som i en vidareutvecklad version fortfarande är en av huvudprodukterna. Under 00-talet utvecklades produktportföljen till att omfatta mekaniska, elektromekaniska och fullt intelligenta nyckelboxar och nyckelrör. 2013 färdigställdes en mekanisk, invändig säkring för containrar. Produkterna är godkända i klass 5. 2016 marknadsfördes ytterligare en unik produkt: En exteriör helelektronisk nyckelbox. 2017 marknadsfördes säkerhetssystem för skåpbilar respektive släpvagnar (CarLock). CarLock är godkänd i klass 3. Från 2019 ingår Birepo A/S i Addtech AB Group. 

Birepos nyckelboxar och nyckelrör används för att ge tillgång till fastigheter. Den danska räddningstjänsten använder den för att få tillgång till fastigheterna i städerna vid en brand, så att de inte behöver slå sönder ytterdörrarna, som ofta är mycket dyra för fastigheternas ägare eller hyresgäster. Vi kan även erbjuda en elektronisk nyckel, som kan ge tillgång till nyckelboxar och nyckelrör. Räddningstjänsten har därför bara en nyckel som har tillgång till nyckelbox och nyckelrör, där nyckeln till ytterdörren i fastigheten finns. Dessutom
samarbetar vi med Rakel och kan ge tillgång till nyckelboxarna och nyckelrören via den radio som används av Räddningstjänsten.

Antal anställda:
2
Grundat år:
1982
Omsättning:
3 MSEK (i Sverige)
VD:
Gert Pedersen
Försäljningschef:
Jesper Nordin
Huvudägare:
Addtech Nordic AB
Kontaktperson:
Jesper Nordin
Hemocue_23.jpg
262 23 Ängelholm 80.99 km

HemoCue tillverkar och marknadsför instrument för patientnära testning av blod. 

EljiSport_23.jpg
Gesällgatan 1, 266 32 Munka-ljungby, Sverige 84.43 km

Elji Sport är ett renodlat svenskt hantverksföretag som utför diverse textil tillverkning, som t ex räddningsdockor och branddockor, fodral till gymnastikmattor m m samt pelarskydd för inomhusbruk och stolp- och pelarskydd för utomhusbruk. Företagets kundkrets består främst av MSB, de olika räddningstjänsterna i Sverige och Danmark samt en del till Försvaret. Företaget har sin tillverkning på ”hemmaplan” och fungerar som underleverantör till en del lokala företag inom olika branscher som har behov av specialtillverkade textillösningar. Har du några intressanta projekt på gång eller frågor kring våra produkter och Elji Sport, är du välkommen att kontakta mig!

Villy Svensson, Elji Sport AB

Elji Sport – Ett företag i räddningens tjänst! 

VD:
Villy Svensson
Visar 2 resultat