Keyprotect_23.jpg
Södra Vägen 56, 392 39 Kalmar

KeyProtect AB är företaget bakom Calmare Nyckel som är ett rostfritt skåp för automatlarms-ägaren. Produktens unika design möjliggör säker förvaring av fastighetsnycklar. Samtidigt som den effektiviserar räddningstjänstens access till den berörda fastigheten vid ett larm. 

Med våra produkter kan Räddningstjänsten snabbare och lättare få access till fastighetsägarens byggnad när ett brandlarm har aktiverats. Detta kan eliminera stora ekonomiska förluster för fastighetsägaren eftersom onödiga driftstopp förhindras. Varje sekund är viktig när ett släckningsarbete utförs! 

VD:
Anders Mikkelsen
Visar 1 resultat