Skadeservice_23.jpg
Fabriksvägen 12, 742 32 Östhammar

Ett företag inom totalservice gällande katastrofberedskap. Certifierade kemdykare. Omhändertagande av släckvatten, invallning vid översvämningar samt vid större utsläpp. Cisterntätning. Pumpning av alla förekommande kemikalier. Pumpning av vatten vid översvämningar eller leverans av trycksatt system vid skogsbränder eller industribränder.
ADR tankbilar för sugning och transport. Borrning samt läcktring och tömning av tankfordon samt fartyg. 

VD:
Joakim Jansson
Visar 1 resultat